KSLA utredning om jordbruksteknik

Kungliga skogs- och lantbruksakademins rapport om tillståndet för svensk jordbruks- och skogsbruksteknisk kompetensbyggande och rådgivning är klar.

Du kan läsa om nyheten genom att klicka här .

Själva rapporten hittar du i ett fantastiskt verktyg för att läsa pdf-er på webben. Klicka här för att öppna rapporten i det verktyget.

Teknikexkursion till Bohuslän 22-24 maj 2022

Äntligen kan vi genomföra vår planerade teknikexkursion. Vi kommer att bo på Smögens Havsbad. De som vill kommer på söndag kväll och så börjar studiebesöken på måndag. På måndag kväll genomför vi vårt årsmöte. Exkursionen avslutas på tisdag eftermiddag. De som önskar kan förlänga sin vistelse i Bohuslän före och efter.

Välkomna!

Årsmöte 2021

Jordbrukstekniska föreningen har årsmöte 2021-05-17 kl 18-19.30 digitalt. En inbjudan kommer att sändas till medlemmarna med mer information.

Exkursion

Tyvärr har vi inte möjlighet att genomföra någon teknikexkursion våren 2021 pga pandemin.

Silverbillen 2021

Jordbrukstekniska föreningen delar ut 2021-års silverbill till författarna av läroboken Fältmaskiner i lantbruket – från bearbetning till skörd

Lennart Sörkvist

Lars Neuman

De erhåller förutom utmärkelsen 10 000 kr vardera i stipendium.

Årsmöte 2020

Vårt årsmöte hålls den 7/12 kl 10-12. Det hålls som ett webbmöte pga pandemin. Det finns en sida här på vår webbplats med all information. Det behövs ett lösenord som kommer att sändas med brev till alla medlemmar. Du kan också kontakta föreningen för att få lösenordet.

Årsmöte

Enligt våra stadgar har vi möjlighet att hålla årsmöte under året och vi hoppas att läget i landet stabiliseras så att vi kan ordna en teknikdag med årsmöte längre fram under 2020. Vi återkommer om tid och plats.