Stipendium för bästa uppsats i teknik

Jordbrukstekniska Föreningen inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-mastersnivå.

Vi utlyser nu det andra stipendiet som är på 30 000 kr. Uppsatsen skall vara godkänd av examinator under kalenderåret 2023.

Läs mer om stipendiet här i denna PDF.

Skicka nomineringen till sekreterare@jordbrukstekniskaforeningen.se.