Jordbrukstekniska föreningens historia

Jordbrukstekniska föreningen är en intresseförening för jordbruksteknisk utveckling. Den bildades 1927 i Uppsala. Föreningen gjorde under bl.a. 1930-talet omfattande studier över arbetsmetoder vid vallskörd, t.ex. rörande torkning, gemensam maskinanvändning och transporter, vid sädesbärgning, särskilt skördetröskning, samt vid ensilering. Under andra världskriget låg Jordbrukstekniska föreningen bakom utbildning av reservtraktorförare, inte minst i fråga om skötsel av gengasverk, samt vid utprovning av pappersgarn som skördegarn till ersättning av sisalfiber.

År 1945 övertog Jordbrukstekniska institutet föreningens tillämpade forskning.

Källa

Nationalencyklopedin