JTF Jordbrukstekniska föreningen

Välkommen till vår hemsida. Här berättar vi om vår verksamhet.

Om oss…

Jordbrukstekniska föreningen är en ideell förening för dig som är intresserad av modern teknik i jordbruket och gärna vill bredda ditt nätverk med företagsamma och engagerade kollegor i branschen.

Knyt kontakter och hämta inspiration

Varje vår arrangerar föreningen en resa för sina medlemmar. Vi besöker jordbruk och jordbruksrelaterade företag för att ge inblick i vad som händer i branschen. Det blir samtidigt att fint tillfälle att möta andra med nyfikenhet, idérikedom och engagemang för praktiskt lantbruk och företagsutveckling. Se vilka resor vi gjort.

Temadagar

På hösten arrangerar vi teknikseminarium kring aktuella ämnen

Stipendiet Silverbillen

Stipendiet Silverbillen, delas ut av JTF för att belöna framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk.

Föreningen arrangerar dessutom årligen en teknikexkursion i sverige och utomlands. 2019 gick resan till Baltikum.

Stipendium till bästa teknikuppsats

Jordbrukstekniska föreningen ger årligen ut ett teknikstipendium. Läs mer här.

Här kan du ladda ner ett flygblad som du kan läsa om vårt erbjudande och kanske hjälpa till att sprida till andra som är intresserade av jordbruksteknik. Den finns i lite olika versioner.

Medlemskap

Allt detta för 300 kronor om året låter väl som en god affär!
Ring eller maila:  claes@nib.se, 0346-51494

Nyheter

Teknikexkursion 2023

I år åker vi till Blekinge på vår exkursion. Det är den 22-23/5. Mer information kommer på hemsidan. Inbjudan går till medlemmar i första hand.

Välkommen till studiebesök på Ultuna och Rise

2022-10-17 kl 9.30-16, Dvalin VHC 9.30 Ankomst och fika, JTF-information 10.00 RISE – uppdrag och verksamhet  11.00 Per-Anders  Hansson, Professor vid Institutionen för energi och teknik, aktuellt inom teknikämnet vid SLU- forskning och utbildning.  Bördighetsförsöken, Anke Herrmann 12.00 Lunch  13.00 Lovisa Nilsson och Anna Berlin, aktuella frågor inom utbildningen, ekonomi och mark/växt 13.30 Rundvandring på …

Kontakt

Styrelsen för Jordbrukstekniska föreningen
Ordförande
Christian Hidén, christian@jordbrukstekniskaforeningen.se

Vice ordförande
Lars Elfverson, lars@jordbrukstekniskaforeningen.se

Sekreterare
Claes Åkerberg, claes@jordbrukstekniskaforeningen.se

Ledamöter
Anna Bodin, anna@jordbrukstekniskaforeningen.se
Hans Andersson, hans@jordbrukstekniskaforeningen.se
Per Emgardsson, per@jordbrukstekniskaforeningen.se
Kristina Hansén, kristina@jordbrukstekniskaforeningen.se