JTF Jordbrukstekniska föreningen

Välkommen till vår hemsida. Här berättar vi om vår verksamhet.

Om oss…

Jordbrukstekniska föreningen är en ideell förening för dig som är intresserad av modern teknik i jordbruket och gärna vill bredda ditt nätverk med företagsamma och engagerade kollegor i branschen.

Knyt kontakter och hämta inspiration

Varje vår arrangerar föreningen en resa för sina medlemmar. Vi besöker jordbruk och jordbruksrelaterade företag för att ge inblick i vad som händer i branschen. Det blir samtidigt att fint tillfälle att möta andra med nyfikenhet, idérikedom och engagemang för praktiskt lantbruk och företagsutveckling. Se vilka resor vi gjort.

Temadagar

På hösten arrangerar vi teknikseminarium kring aktuella ämnen

Stipendiet Silverbillen

Stipendiet Silverbillen, delas ut av JTF för att belöna framstående insatser rörande teknikutvecklingen i svenskt jordbruk.

Föreningen arrangerar dessutom årligen en teknikexkursion i sverige och utomlands. 2019 gick resan till Baltikum.

Stipendium till bästa teknikuppsats

Jordbrukstekniska föreningen ger årligen ut ett teknikstipendium. Läs mer här.

Här kan du ladda ner ett flygblad som du kan läsa om vårt erbjudande och kanske hjälpa till att sprida till andra som är intresserade av jordbruksteknik. Den finns i lite olika versioner.

Medlemskap

Allt detta för 300 kronor om året låter väl som en god affär!
Ring eller maila:  claes@nib.se, 0346-51494

Nyheter

Silverbillen 2023 till Per Frankelius

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet, innovationsledare i Agtech 2030 och forskar om hur innovation skapas. Med sig från uppväxten har han också ett stort intresse för jordbruk och dess teknik. Med underhållande och inspirerande föredrag samt förnyande forskning har han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och …

Vinnare utsedd till Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium på 30 000 kr

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-mastersnivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på teknologiska faktorer av relevans för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Särskild vikt läggs vid uppsatser som behandlar applikationer med betydande potential för tillämpning …

Teknikexkursion 2023

I år åker vi till Blekinge på vår exkursion. Det är den 22-23/5. Mer information kommer på hemsidan. Inbjudan går till medlemmar i första hand.

Kontakt

Styrelsen för Jordbrukstekniska föreningen
Ordförande
Christian Hidén, christian@jordbrukstekniskaforeningen.se

Vice ordförande
Lars Elfverson, lars@jordbrukstekniskaforeningen.se

Sekreterare
Claes Åkerberg, claes@jordbrukstekniskaforeningen.se

Ledamöter
David van Alphen de Veer, david@jordbrukstekniskaforeningen.se
Hans Andersson, hans@jordbrukstekniskaforeningen.se
Per Emgardsson, per@jordbrukstekniskaforeningen.se
Kristina Hansén, kristina@jordbrukstekniskaforeningen.se