Tidigare exkursioner

2024 Uppland

2023 Blekinge
2022 Bohuslän
2021 Inställd pga pandemi
2020 Inställd pga pandemi
2019 Lettland och Litauen
2018 Östergötland
2017 Skåne
2016 Södra Värmland
2015 Jämtland
2014 Finland
2013 Halland
2012 Västergötland
2011 Närke
2010 Kalmartrakten och Öland
2009 Gotland
2008 Mälaren runt
2007 Skåne
2006 Östergötland
2005 Vänerns sydspets och Dalsland
2004 Halland
2003 Västmanland
2002 Danmark
2001 Danmark inställt p g a mul- och klövsjukan
2000 Södermanland
1999 Blekinge
1998 Gotland
1997 Uppsala och Stockholms län
1996 Östergötland
1995 Skaraborgs län
1994 Kalmar och Öland
1993 Skåne
1992 Södermanland och Nyköping
1991 Närke och Örebro
1990 Uppland
1989 Halland
1988 Skåne
1987 Västmanland
1986 Västergötland
1985 Östergötland
1984 Blekinge
1983 Bohuslän
1982 Kalmar och Öland
1981 Västerbotten