Silverbillen genom tiderna

Föreningen delar ut stipendiet Silverbillen årligen

2023

Per Frankelius är professor och forskar om hur innovation skapas. Med sig från uppväxten har han också ett stort intresse för jordbruk och dess teknik. Med underhållande och inspirerande föredrag samt förnyande forskning har han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och kunskap om jordbruksteknik, såväl inom jordbruksnäringen som till nya grupper. Det gör honom till en värdig mottagare av Jordbrukstekniska föreningens belöning Silverbillen för år 2023.

2022

Christer Johansson får Silverbillen 2022 för att under lång tid ha vidarefört samt utvecklat konsultverksamhet och rådgivning om lönsam användning av jordbrukets tekniska hjälpmedel.

2021 Lennart Sörkvist och Lars Neuman för lärobok i teknik

2020 Inge Karlsson Multiflow

2019 Beescanning

2018 Segragymnasiet

2017 Nilssons Plåtindustrier

Motiveringen  är att  han genom  att  använda  höghållfast  stål  i Säfflegrindens  betesfoderhäckar  och stallinredning radikalt kunnat minska vikten på produkterna.

2016 Ingen Silverbill utdelad

2015 GrowPro

Ola Richardsson och Johan Larsson, Agronovum får Silverbillen 2015 för systemet  GrowPro  som låter äldre maskiner styra utsädesmängd, mineralgödsel och bekämpningsmedel  efter fältets variationer.

2014 Gårdskoll

Victor Johansson fick JTFs Silverbillen 2014 för Gårdskoll, en serie appar som ger koll på bränsleförbrukning, gödselhantering och ensilagekvantiteter

2013 Comfort Rider

Hans Kälvesten får Silverbillen 2013 för att ha konstruerat och CE-märkt spårjämnaren Comfort Rider 100

2012 Väderstadsverken

2011 Stickit provtagare

Claes Jonsson får Silverbillen 2011 för sin uppfinning Stickit, en provtagare som används för kvalitetskontroller av ensilerat foder i storbalar och plansilor.

2010 Claes Åkerberg

Claes Åkerberg från Falkenberg får Silverbillen-stipendiet för utvecklingen av Agrinote, ett röststyrt dokumentationssystem.

2009 Ingen Silverbill utdelad

2008Camelion

Lars Askling från Borensberg får stipendiet på 10 000 kr av Jordbrukstekniska föreningen (JTF) för utvecklingen av maskinen System Camelion

2007 Lotstad Filter Cleaner

Magnus Larsson, Lotstad gård, Skänninge. Automatisk luftfilterrengörare Lotstad Filter Gleaner,

2006 Thomas Persson PlugIt

2005 Ingen Silverbill utdelad

2004 Nils-Johan Sahlström

Kreativ problemlösare som driver teknikutveckling som resulterar i produkter med stor relevans för lantbruket

2003 Per Eke Göransson

Optisk viktbestämning av grisar

2002 Lars Askling Gothia redskaps hjullyft

Gothia Redskaps Hjullyft. Monterings-/demonteringsapparat av traktorhjul

2001 Reinhold Håkansson

Optisk sensor för skördebestämning av potatis

2000 Torbjörn Djupmarker

Introduktion olika tekniska lösningar för skördekartering och precisionsjordbruk i Sverige,  bl.a. utvecklingen av programvarorna DataVäxt och Data Skog.

1999 Ramsta Robotics

Tvättrobot för svinstallar.

1998 Tommy Lindwall

Hälsoboxen. Grisbox med rullande matta där gödseln transporteras bort               kontinuerligt

1997 Göran Sjöstedt, AgriDep.

1996 Ingen Silverbill utdelad

1995 Ronny Jönsson, system för jordbearbetning

Bland annat för system för jordbearbetning.

1994 Agroguard

Utrustning som känner av om levande djur (till exempel rådjurskid, harar, fasaner) kommer i vägen för slåttermaskinen. (Agroguard)

1993 Bröderna Ansbjer

Ny typ av utrustning för hantering av rundbalar.

1992 Bo Franzén

Utveckling av energiskogsmaskiner

1991 Lars Aldén

Lars Aldén. Framstående insatser rörande teknikutvecklingen i jordbruket

1990 Bengt Samuelsson

Kontaktapplikator för bekämpningsmedel. (Quickkiller)

1989 Kurt Hansson

1988 Staffan Helleberg

1987 Torbjörn Lundahl