Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium för 2023 på 30 000 kr tilldelas Alia Hussain Al-Khafaji

Alia har skrivit en masteruppsats vid Lunds Universitet, fakulteten för ingenjörsutbildning med rubriken Exploring the effect of pulsed electric field on the growth and stress tolerance of oat seedlings.

Stipendiekommiten ansåg att uppsatsen hade mycket hög relevans och originalitet samt var utförd med bra metod.

Inbjudan till lantbruksteknikresa till Uppland

Bilden föreställer vår resa till Blekinge 2023

Välkommen att anmäla dig till vår årliga teknikexkursion. I år går den till Uppland. Läs mer i bifogade inbjudan.

Du kan anmäla dig till resan här

Anmälan

Anmäl dig senast

Vi kommer att bo på Hotell Scandic Uplandia mitt i Uppsala. Det finns parkeringsplats i källaren för 250 kr/dygn. Det finns andra parkeringshus i närheten och en grusplan på andra sidan järnvägen som är nära.

Läs mer om resan här

Teknikstipendium från Jordbrukstekniska föreningen utlyses

Stipendium på 30 000 kronor för bästa uppsats i teknik

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller masternivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet.

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk – såväl växt- som animalieproduktion. Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen.

Uppsatsen ska vara godkänd under kalenderåret 2023. Nomineringstiden är till och med 31 januari 2024.

Vid frågor, kontakta: Claes Åkerberg, sekreterare i Jordbrukstekniska föreningen, 0708-451494.

Mer information om nominering finns på JTF:s hemsida.

Lyckad drönardag

Temadagen ”Drönare i lantbruket” inleddes på naturbruksgymnasiet i Gamleby och fortsatte med tekniska uppvisningar och experiment på Västerviks flygplats. Det blev en händelserik dag för de ca 150 besökarna och medverkande. Moderatorer var Maja Meurling (Visual Sweden & Agtech 2030) och Oscar Spaak (Linköping Science Park / Agtech 2030).

10 presentationer från kunskapens frontlinje

Sofie Alvarsson (Hushållningssällskapet) och Ulf Kullin (Västerviks kommun) inledningstalade. Sedan hölls 10 föredrag med fokus på olika användningsområden för drönare:

• Flygteknik och lantbruket igår, idag och i framtiden (Karolina Muhrman och Per Frankelius, Agtech 2030)

• Luftrum för drönartester (Urban Wahlberg, Drone Center Sweden)

• Hur drönare kan bidra med data i växtodlingen (Isak Nielsen, AgriOpt)

• Drönarbaserad kartläggning av ogräs som underlag till körfiler (Mikael Andersen, Brøns Group)

• Platsspecifik ogräsbekämpning med dosanpassning (Thomas Börjesson, Agroväst)

• Drönare för planträkning och analyser av uppkomst (Igor Tihonov, Solvi)

• Vad man kan se med olika kameror (Mats Söderström, SLU och Igor Tihonov, Solvi)

• Skadeinventering med drönare i försäkringssammanhang (Magnus Blomberg, Atle AI)

• Drönare för att hantera viltskador av fåglar på åkermark (Håkan Cajander, Hushållningssällskapet Halland)

• Framtidens odlingsförsök genom drönare (Pernilla Wahlquist, Hushållningssällskapet Skåne)

Drönare i 300 km/h

Eftermiddagen på Västerviks flygplats inleddes i ACCs nya flyghangar full av robotar, flygmotorer och delvis hemlig drönarteknik. Claes Drougge, ACC Group, demonstrerade superdrönaren Thunderwasp som kan lyfta över ett ton Han visade också en ny superdrönare som flyger i 300 km/h. Vi fick en makalös uppvisning. Medan drönaren lyfte utanför hangaren fick vi följa det via storbildsskärm inne i hangaren. Men sedan plötsligt flög den in rakt igenom hangaren och ut igen. En makalös upplevelse!

Paketleveranser med drönare och nya kommandocentraler

Rasmus Lundqvist, RISE berättade sedan om Aero EDIH och om hur företaget Bring skickar paket till lantbruksföretag i Norge. Åke Sivertun (RISE) redogjorde om försöken på Ogestad gård som har inkluderat massor av teknik inklusive en kommandocentral för att hantera alla sensorer.

Sprida växtskyddsmedel och görning med drönare

Sen gick vi ut på landningsbanan. Fredrik Tidström, Växtab och Scandinavian Farmers, demonstrerade drönarbaserad sprutning och gödningsspridning. Det gjordes i samarbete med Spraydrone. De visade också en tillredningstank konstruerad i Ukraina. Att sprida växtskyddsmedel och gödning från luften med drönare är verkligen teknik i framkant inom jordbruket.

Världsnyhet: Fylla på såmaskiner med drönare

Därefter rullades Ogestad Väderstadmaskin Spirit 800 fram, utrustad med en nykonstruerad kniv för att kunna skära upp säckar med utsäde som sänks ner från drönare. Kniven hade designats i samarbete mellan initiativledningen i Agtech 2030 och Väderstad. Vi illustrerade visionen genom att låta en säck falla ner över kniven. Crister Stark, delägare i Väderstad, reflekterade. Han underströk att idén var intressant men att regelverk och kostnader är hinder på vägen. Crister drog historien om bonden med hästar som fick frågan av grannen med traktor: ”Hur går det med skörden?” ”Jo bra för jag har ju ingen traktor som sinkar mig.” Ja det är så sant att vi har att göra med en paradox: Ny teknik är ofta föremål för barnsjukdomar, men världen skulle ändå inte klara sig utan framtidsorienterade innovationer. Claes Drougge gav sedan sina kommentarer till visionen att fylla på såmaskiner med hjälp av drönare. Till vår glädje sa han att han gillar Agtech 2030s vilda visioner.

Kartläggning av enskilda ogräs

Sista demonstrationen på flygplatsen gjordes av tjeckiska CultiWise i samarbete med

danska Brøns Group och Söderberg & Haak som har agenturen i Sverige för Amazone och Deutz traktorer. De visade hur en drönare först körde över fältet och dokumenterade varje enskilt ogräs för att sedan genom AI-algoritmer göra kartor som matades in i sprutan, en 28 meter bred Amazone VX4201. Dess munstycken på 50 cm avstånd kunde regleras individuellt och teamet visade hur sprutan bara sprutade på de punkter där drönaren hade detekterat ogräs. CultiWise tillhör de få som kan skilja ogräs inte bara från jord utan också från växande gröda. Det här var högteknologi!

Om temadagen

Temadagen ”Drönare i lantbruket” ägde rum 7 september på Gamlebygymnasiet och Västerviks flygplats. Dagen arrangerades av Agtech 2030 i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), Försäkringsaktiebolaget Agria, Drone Center Sweden, Hushållningssällskapet och RISE. Partner var Linköpings universitet, Aero EDIH, Visual Sweden, Linköping Science Park, Vreta Kluster, LRF samt Ogestad Egendom.

Teknikexursion 2024 till Uppland

Nästa år, 2024, kommer vår teknikexkursion att gå till Uppland. Där har vi inte varit sen 1997 så där har hunnit hända en hel del. Resan kommer att gå av stapeln 23-24 maj och som vanligt finns möjlighet att träffas redan kvällen den 22/5. Skriv in det i almanackan. Vi kommer att bo i Uppsala. Vet du om något som du tror är intressant att besöka så får du gärna tipsa till sekreterare@jordbrukstekniskaforeningen.se.

Silverbillen 2023 till Per Frankelius

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet, innovationsledare i Agtech 2030 och forskar om hur innovation skapas. Med sig från uppväxten har han också ett stort intresse för jordbruk och dess teknik. Med underhållande och inspirerande föredrag samt förnyande forskning har han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och kunskap om jordbruksteknik, såväl inom jordbruksnäringen som till nya grupper. Det gör honom till en värdig mottagare av Jordbrukstekniska föreningens belöning Silverbillen för år 2023

Vinnare utsedd till Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium på 30 000 kr

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-mastersnivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på teknologiska faktorer av relevans för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Särskild vikt läggs vid uppsatser som behandlar applikationer med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk inom såväl växt- som animalieproduktion. Stipendiet är på 30 000 kr.

Till vår hjälp har vi utsett en jury bestående av docent Per Frankelius, Linköpings universitet, professor Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet, bitr. professor Kristina Wärmefjord, Chalmers tekniska högskola. I juryn ingår från Jordbrukstekniska föreningen vice ordförande Lars Elfverson och sekreterare Claes Åkerberg.

Under 2022 har vi fått in flera mycket relevanta ansökningar. Av dessa har vi enigt utsett masteruppsatsen “Detection of pests in agriculture using machine learning” av Emma Olsson till vinnare. Vår bedömning är att det är den uppsats som har störst relevans, störst originalitet och att den genomförts med en bra metod. Vi bedömer att resultatet kan komma till stor nytta för svenskt lantbruk.

Här kan du ladda ner uppsatsen som är mycket läsvärd.

Teknikexkursion 2023

I år åker vi till Blekinge på vår exkursion. Det är den 22-23/5. Mer information kommer på hemsidan. Inbjudan går till medlemmar i första hand.

Välkommen till studiebesök på Ultuna och Rise

2022-10-17 kl 9.30-16, Dvalin VHC

  • 9.30 Ankomst och fika, JTF-information
  • 10.00 RISE – uppdrag och verksamhet 
  • 11.00 Per-Anders  Hansson, Professor vid Institutionen för energi och teknik, aktuellt inom teknikämnet vid SLU- forskning och utbildning. 

Bördighetsförsöken, Anke Herrmann

  • 12.00 Lunch 
  • 13.00 Lovisa Nilsson och Anna Berlin, aktuella frågor inom utbildningen, ekonomi och mark/växt
  • 13.30 Rundvandring på Rise och SLU-Ultuna
  • 15.00 Avslutning och fika på studentkåren

Länk till anmälan https://forms.gle/vAetErut9CyzhE4i6 . Anmäl dig senast 2022-10-10.

Karta. Tänk på att det kan vara svårt att hitta parkering. Vi föreslår parkeringen utmed Ultunaallén.

VHC är på Ulls väg 26