Silverbillen 2024 går till Anders Ivarsson

Anders Ivarsson i Metsjö AB tilldelas Silverbillen för 2024. Företaget har under många år bedrivit ett omfattande och innovativt utvecklingsarbete vad gäller såväl transportkapacitet, säkerhet samt system som avsevärt minskar de skadliga effekterna av markpackning. Detta arbete är särskilt angeläget mot bakgrund av att den pågående strukturrationaliseringen i svenskt lantbruk ställer all större krav på effektiva logistiksystem .