Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium för 2023 på 30 000 kr tilldelas Alia Hussain Al-Khafaji

Alia har skrivit en masteruppsats vid Lunds Universitet, fakulteten för ingenjörsutbildning med rubriken Exploring the effect of pulsed electric field on the growth and stress tolerance of oat seedlings.

Stipendiekommiten ansåg att uppsatsen hade mycket hög relevans och originalitet samt var utförd med bra metod.