Vinnare utsedd till Jordbrukstekniska föreningens teknikstipendium på 30 000 kr

Jordbrukstekniska Föreningen (JTF) inrättade i samband sitt årsmöte 2019 ett årligt stipendium som tilldelas en examensuppsats i teknik/teknologi på magister/-mastersnivå. Idén bakom inrättandet var och är att uppmärksamma och sätta tydligare fokus på teknologiska faktorer av relevans för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Särskild vikt läggs vid uppsatser som behandlar applikationer med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk inom såväl växt- som animalieproduktion. Stipendiet är på 30 000 kr.

Till vår hjälp har vi utsett en jury bestående av docent Per Frankelius, Linköpings universitet, professor Magnus Karlberg, Luleå tekniska universitet, bitr. professor Kristina Wärmefjord, Chalmers tekniska högskola. I juryn ingår från Jordbrukstekniska föreningen vice ordförande Lars Elfverson och sekreterare Claes Åkerberg.

Under 2022 har vi fått in flera mycket relevanta ansökningar. Av dessa har vi enigt utsett masteruppsatsen “Detection of pests in agriculture using machine learning” av Emma Olsson till vinnare. Vår bedömning är att det är den uppsats som har störst relevans, störst originalitet och att den genomförts med en bra metod. Vi bedömer att resultatet kan komma till stor nytta för svenskt lantbruk.

Här kan du ladda ner uppsatsen som är mycket läsvärd.