Teknikstipendium från Jordbrukstekniska föreningen utlyses

Stipendium på 30 000 kronor för bästa uppsats i teknik

Jordbrukstekniska föreningen (JTF) tilldelar ett stipendium på 30 000 kronor för bästa examensarbete inom teknik för lantbruk, livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri. Det tilldelas en uppsats på magister- eller masternivå vid en svensk högskola eller ett svenskt universitet.

Särskild vikt läggs vid uppsatser med betydande potential för tillämpning inom svenskt lantbruk – såväl växt- som animalieproduktion. Relevanta områdena är teknologi, fysik, kemi, logistik, informationsteknologi, operationsanalys eller närliggande ämnen.

Uppsatsen ska vara godkänd under kalenderåret 2023. Nomineringstiden är till och med 31 januari 2024.

Vid frågor, kontakta: Claes Åkerberg, sekreterare i Jordbrukstekniska föreningen, 0708-451494.

Mer information om nominering finns på JTF:s hemsida.