Silverbillen 2023 till Per Frankelius

Per Frankelius är docent vid Linköpings universitet, innovationsledare i Agtech 2030 och forskar om hur innovation skapas. Med sig från uppväxten har han också ett stort intresse för jordbruk och dess teknik. Med underhållande och inspirerande föredrag samt förnyande forskning har han på ett unikt sätt bidragit till att lyfta och sprida intresse för och kunskap om jordbruksteknik, såväl inom jordbruksnäringen som till nya grupper. Det gör honom till en värdig mottagare av Jordbrukstekniska föreningens belöning Silverbillen för år 2023