Välkommen till studiebesök på Ultuna och Rise

2022-10-17 kl 9.30-16, Dvalin VHC

  • 9.30 Ankomst och fika, JTF-information
  • 10.00 RISE – uppdrag och verksamhet 
  • 11.00 Per-Anders  Hansson, Professor vid Institutionen för energi och teknik, aktuellt inom teknikämnet vid SLU- forskning och utbildning. 

Bördighetsförsöken, Anke Herrmann

  • 12.00 Lunch 
  • 13.00 Lovisa Nilsson och Anna Berlin, aktuella frågor inom utbildningen, ekonomi och mark/växt
  • 13.30 Rundvandring på Rise och SLU-Ultuna
  • 15.00 Avslutning och fika på studentkåren

Länk till anmälan https://forms.gle/vAetErut9CyzhE4i6 . Anmäl dig senast 2022-10-10.

Karta. Tänk på att det kan vara svårt att hitta parkering. Vi föreslår parkeringen utmed Ultunaallén.

VHC är på Ulls väg 26