Lyckad drönardag

Temadagen ”Drönare i lantbruket” inleddes på naturbruksgymnasiet i Gamleby och fortsatte med tekniska uppvisningar och experiment på Västerviks flygplats. Det blev en händelserik dag för de ca 150 besökarna och medverkande. Moderatorer var Maja Meurling (Visual Sweden & Agtech 2030) och Oscar Spaak (Linköping Science Park / Agtech 2030).

10 presentationer från kunskapens frontlinje

Sofie Alvarsson (Hushållningssällskapet) och Ulf Kullin (Västerviks kommun) inledningstalade. Sedan hölls 10 föredrag med fokus på olika användningsområden för drönare:

• Flygteknik och lantbruket igår, idag och i framtiden (Karolina Muhrman och Per Frankelius, Agtech 2030)

• Luftrum för drönartester (Urban Wahlberg, Drone Center Sweden)

• Hur drönare kan bidra med data i växtodlingen (Isak Nielsen, AgriOpt)

• Drönarbaserad kartläggning av ogräs som underlag till körfiler (Mikael Andersen, Brøns Group)

• Platsspecifik ogräsbekämpning med dosanpassning (Thomas Börjesson, Agroväst)

• Drönare för planträkning och analyser av uppkomst (Igor Tihonov, Solvi)

• Vad man kan se med olika kameror (Mats Söderström, SLU och Igor Tihonov, Solvi)

• Skadeinventering med drönare i försäkringssammanhang (Magnus Blomberg, Atle AI)

• Drönare för att hantera viltskador av fåglar på åkermark (Håkan Cajander, Hushållningssällskapet Halland)

• Framtidens odlingsförsök genom drönare (Pernilla Wahlquist, Hushållningssällskapet Skåne)

Drönare i 300 km/h

Eftermiddagen på Västerviks flygplats inleddes i ACCs nya flyghangar full av robotar, flygmotorer och delvis hemlig drönarteknik. Claes Drougge, ACC Group, demonstrerade superdrönaren Thunderwasp som kan lyfta över ett ton Han visade också en ny superdrönare som flyger i 300 km/h. Vi fick en makalös uppvisning. Medan drönaren lyfte utanför hangaren fick vi följa det via storbildsskärm inne i hangaren. Men sedan plötsligt flög den in rakt igenom hangaren och ut igen. En makalös upplevelse!

Paketleveranser med drönare och nya kommandocentraler

Rasmus Lundqvist, RISE berättade sedan om Aero EDIH och om hur företaget Bring skickar paket till lantbruksföretag i Norge. Åke Sivertun (RISE) redogjorde om försöken på Ogestad gård som har inkluderat massor av teknik inklusive en kommandocentral för att hantera alla sensorer.

Sprida växtskyddsmedel och görning med drönare

Sen gick vi ut på landningsbanan. Fredrik Tidström, Växtab och Scandinavian Farmers, demonstrerade drönarbaserad sprutning och gödningsspridning. Det gjordes i samarbete med Spraydrone. De visade också en tillredningstank konstruerad i Ukraina. Att sprida växtskyddsmedel och gödning från luften med drönare är verkligen teknik i framkant inom jordbruket.

Världsnyhet: Fylla på såmaskiner med drönare

Därefter rullades Ogestad Väderstadmaskin Spirit 800 fram, utrustad med en nykonstruerad kniv för att kunna skära upp säckar med utsäde som sänks ner från drönare. Kniven hade designats i samarbete mellan initiativledningen i Agtech 2030 och Väderstad. Vi illustrerade visionen genom att låta en säck falla ner över kniven. Crister Stark, delägare i Väderstad, reflekterade. Han underströk att idén var intressant men att regelverk och kostnader är hinder på vägen. Crister drog historien om bonden med hästar som fick frågan av grannen med traktor: ”Hur går det med skörden?” ”Jo bra för jag har ju ingen traktor som sinkar mig.” Ja det är så sant att vi har att göra med en paradox: Ny teknik är ofta föremål för barnsjukdomar, men världen skulle ändå inte klara sig utan framtidsorienterade innovationer. Claes Drougge gav sedan sina kommentarer till visionen att fylla på såmaskiner med hjälp av drönare. Till vår glädje sa han att han gillar Agtech 2030s vilda visioner.

Kartläggning av enskilda ogräs

Sista demonstrationen på flygplatsen gjordes av tjeckiska CultiWise i samarbete med

danska Brøns Group och Söderberg & Haak som har agenturen i Sverige för Amazone och Deutz traktorer. De visade hur en drönare först körde över fältet och dokumenterade varje enskilt ogräs för att sedan genom AI-algoritmer göra kartor som matades in i sprutan, en 28 meter bred Amazone VX4201. Dess munstycken på 50 cm avstånd kunde regleras individuellt och teamet visade hur sprutan bara sprutade på de punkter där drönaren hade detekterat ogräs. CultiWise tillhör de få som kan skilja ogräs inte bara från jord utan också från växande gröda. Det här var högteknologi!

Om temadagen

Temadagen ”Drönare i lantbruket” ägde rum 7 september på Gamlebygymnasiet och Västerviks flygplats. Dagen arrangerades av Agtech 2030 i samarbete med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA), Jordbrukstekniska Föreningen (JTF), Försäkringsaktiebolaget Agria, Drone Center Sweden, Hushållningssällskapet och RISE. Partner var Linköpings universitet, Aero EDIH, Visual Sweden, Linköping Science Park, Vreta Kluster, LRF samt Ogestad Egendom.