Välkommen till studiebesök på Ultuna och Rise

2022-10-17 kl 9.30-16, Dvalin VHC

  • 9.30 Ankomst och fika, JTF-information
  • 10.00 RISE – uppdrag och verksamhet 
  • 11.00 Per-Anders  Hansson, Professor vid Institutionen för energi och teknik, aktuellt inom teknikämnet vid SLU- forskning och utbildning. 

Bördighetsförsöken, Anke Herrmann

  • 12.00 Lunch 
  • 13.00 Lovisa Nilsson och Anna Berlin, aktuella frågor inom utbildningen, ekonomi och mark/växt
  • 13.30 Rundvandring på Rise och SLU-Ultuna
  • 15.00 Avslutning och fika på studentkåren

Länk till anmälan https://forms.gle/vAetErut9CyzhE4i6 . Anmäl dig senast 2022-10-10.

Karta. Tänk på att det kan vara svårt att hitta parkering. Vi föreslår parkeringen utmed Ultunaallén.

VHC är på Ulls väg 26

KSLA utredning om jordbruksteknik

Kungliga skogs- och lantbruksakademins rapport om tillståndet för svensk jordbruks- och skogsbruksteknisk kompetensbyggande och rådgivning är klar.

Du kan läsa om nyheten genom att klicka här .

Själva rapporten hittar du i ett fantastiskt verktyg för att läsa pdf-er på webben. Klicka här för att öppna rapporten i det verktyget.

Teknikexkursion till Bohuslän 22-24 maj 2022

Äntligen kan vi genomföra vår planerade teknikexkursion. Vi kommer att bo på Smögens Havsbad. De som vill kommer på söndag kväll och så börjar studiebesöken på måndag. På måndag kväll genomför vi vårt årsmöte. Exkursionen avslutas på tisdag eftermiddag. De som önskar kan förlänga sin vistelse i Bohuslän före och efter.

Välkomna!

Årsmöte 2021

Jordbrukstekniska föreningen har årsmöte 2021-05-17 kl 18-19.30 digitalt. En inbjudan kommer att sändas till medlemmarna med mer information.

Exkursion

Tyvärr har vi inte möjlighet att genomföra någon teknikexkursion våren 2021 pga pandemin.